Swedish AI Precision Pathology

STATLIGT FORSKNINGSANSLAG SKA GE MER EXAKT BRÖSTCANCERDIAGNOSTIK Nu står det klart att Vinnova beviljar anslag till Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP), bland över 100 ansökningar, för att utveckla och implementera AI-baserad diagnostik i cancervården. Totalt rör det sig om omkring 20 miljoner kronor som under 2,5 års tid ska tilldelas SwAIPP-innovationsmiljön som utgörs av Karolinska […]